Klauzula informacyjna RODO – Zgłaszanie udziału w VIII Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Klauzula informacyjna RODO Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (zwane dalej: WIB) przedstawia następujące informacje:  

  1. Administratorem danych jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą w Warszawie ul. Leona Kruczkowskiego 8 (00-380 Warszawa). W sprawie danych osobowych można skontaktować się z WIB pod adresem rodo@wib.org.pl
  2. W WIB wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e- mail: iod@wib.org.pl (z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych); 
  3. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionego interesu WIB, jako administratora danych, polegającego na organizacji i/lub obsłudze administracyjnej VIII Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług administratora danych, a także w celu wywiązania się przez WIB z obowiązku sprawozdawczości do podmiotów finansujących projekt “VIII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości oraz ochrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO; te dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia sprawozdań oraz wygaśnięcia roszczeń cywilnoprawnych;
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów świadczących dla WIB m.in. usługi rozliczeniowe, informatyczne, czy archiwizacji dokumentów oraz do podmiotów finansujących projekt „VIII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości”. 
  5. Dane nie będą przekazane do państw trzecich. 
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
  7. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez WIB, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
  8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do skutecznego zgłoszenia chęci uczestnictwa w VIII Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.